مصاحبه

ویزای قبرس شمالی

ویزا قبرس شهروندان ایرانی و کشورهای عضو اتحادیه اروپا ، کشورهای CIS ، ترکیه ، آمریکا ، کانادا ، مکزیک ، اسرائیل ، ژاپن ، سنگاپور ، سوئیس ، ایسلند ، نروژ ، استرالیا ، نیوزلند و عراق برای بازدید از قبرس شمالی نیازی به ویزا ندارند. برای همه بازدید کنندگان ، گذرنامه باید به مدت شش ماه اعتبار داشته باشد و معمولا بهتر است دو صفحه از پاسپورت سفید باشد. کلیه کشورهای دیگر که نام آنها ذکر نشده باید ... اطلاعات بیشتر