مجموعه ساحلی لانگ بیچ

لیست قیمت ها

نوع واحد شروع متراژ شروع قیمت
استادیو ۴۲متر ۴۵.۵۰۰پوند
ویلا ۹۸متر ۱۷۰هزار پوند
تک خواب ۵۲متر ۵۵.۵۰۰پوند